دفتر پیشخوان پرکی

دفتر پیشخوان پرکی - 3
امروز پنجشنبه 03 خرداد 1403
صفحه ورود خدمات اینترنت پر سرعت شرکت مخابرات دانلود فرم بیمه شدگان بیمه سلامت

تبليغات


دفتر پیشخوان در اینستاگرام

ورود کارتهای جدید مرزنشینی به دفتر پیشخوان پرکی

افراد ذیل با در دست داشتن مدارک شناسایی (کارت ملی ، رسید کارت مرز نشینی) جهت دریافت کارت مرز نشینی خود به دفتر پیشخوان پرکی واقع در شهرستان سراوان ، خیابان  نبوت بین نبوت 40 و 42 جنب مسجد نور مراجعه فرمایند.

(جهت مشاهده لیست روی آن کلیک نمایید)

توجه : لیست ها بر اساس حروف الفبا نام خانوادگی مرتب شده اند.

*******************************************************************

 لیست شماره 1 ( الف )      

**********************

 لیست شماره 2 ( ب )

**********************

 لیست شماره 3 ( پ )

**********************

 لیست شماره 4 ( ت -ج - چ )

**********************

 لیست شماره 5 ( ح - خ )

**********************

 لیست شماره 6 ( د )

**********************

 لیست شماره 7 ( ر- ز )   

**********************

لیست شماره 8 ( س - ش )

**********************

لیست شماره 9 ( ص - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل )

**********************

لیست شماره10 ( م  )

**********************

لیست شماره 11 ( ن - و - ه - ي )

 

 

********************* www.pishkhan1078.ir **********************

 

 

 

لیست جدید افرادی که کارت مرزنشینی آنها به دفتر پیشخوان رسیده است

افراد ذیل با در دست داشتن مدارک شناسایی (کارت ملی ، رسید کارت مرز نشینی) جهت دریافت کارت مرز نشینی خود به دفتر پیشخوان پرکی واقع در شهرستان سراوان ، خیابان  نبوت بین نبوت 40 و 42 جنب مسجد نور مراجعه فرمایند.

(جهت مشاهده لیست روی آن کلیک نمایید)

توجه : لیست ها بر اساس حروف الفبا نام خانوادگی مرتب شده اند.

لیست شماره 1 (الف - ب - پ ادامه پ در لیست شماره 2)        

لیست شماره 2 (ادامه پ - ج - چ)

لیست شماره 3 (ادامه چ - ح - خ - د)

لیست شماره 4 (ادامه د - ر - ز - س )

لیست شماره 5 (ادامه س – ش – ص – ع – غ – ف – ق – ک - گ)

لیست شماره 6 (ادامه گ – ل – م – ن – ه – ی )

دانلود همه لیستها به صورت   

 word    pdf        winrar

 


تلفن : 5228743(0548)

فکس : 5244623(0548)

ایمیل : pishkhan1078@iran.ir

 

لیست کسانی که کارت مرز نشینی آنها به دفتر پیشخوان رسیده است

افراد ذیل با در دست داشتن مدارک شناسایی (کارت ملی ، رسید کارت مرز نشینی) جهت دریافت کارت مرز نشینی خود به دفتر پیشخوان پرکی واقع در شهرستان سراوان ، خیابان  نبوت جنب مسجد نور مراجعه فرمایند.

(جهت مشاهده لیست روی آن کلیک نمایید)

لیست شماره 1

لیست شماره 2

لیست شماره 3

لیست شماره 4

مدارک لازم جهت صدور اظهار نامه مالیاتی و مفاصا حساب مشاغل خودرو

 مدارک لازم جهت صدور اظهار نامه مالیاتی و مفاصا حساب مشاغل خودرو :

 1 مدرک شناسایی مودی  (یکی از موارد زیر)

ü      کارت ملی یا

ü      شناسنامه  جدید 

ü      برگه تاییدیه ثبت احوال (در صورت نبود موارد فوق)

2- مدرک شناسایی مالکیت خودرو  (یکی از موارد زیر)

ü      سند کمپانی خودرو

ü      سند قطعی یا بنچاق

ü      قراد داد اجاره به شرط تملیک

ü      برگ ترخیص از گمرک

ü      وکالت نامه

ü      نامه مزایده  

ü      حکم دادگاه

3- برگ سبز

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.etax.irمراجعه فرمایید .

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد